Polityka prywatności

Aston Finance Sp.z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych. Informujemy, że odwiedzający naszą stronę internetową może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych przy wypełnieniu formularza ofertowego lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu ofertowego.

Aston Finance Sp. z o.o. dba o ochronę danych osobowych swoich klientów i nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów lub użytkownikow.

Aston Finance Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zostaną one opublikowane na stronie www.astonfinance.pl, bez uprzedniego powiadamiania klientów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj w przyszłości tej strony.