Usługi płacowo-kadrowe

W ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

- zakładanie i prowadzenie akt osobowych,

- sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,

- wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków,

- wystawianie umów o pracę, świadectw pracy,

- rozliczanie czasu pracy,

- prowadzenie kartoteki urlopowej,

- sporządzanie list płac,

- porządzanie deklaracji PIT 4R, PIT 11 na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

- obsługa zwolnień lekarskich i legitymacji ubezpieczeniowych,

- prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,

- sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS,

- kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak też innych czasowych uprawnień
do wykonywania zawodu,

- doradztwo związane ze sprawami kadrowo-płacowymi,

- sporządzanie deklaracji PEFRON,

- prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, zeznania roczne dla pracowników.